หอเกียรติยศ - เวิลด์ 111

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Slacker
วันที่ 03.06.2020 เวลา 07:35

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Slacker
วันที่ 15.03.2020 เวลา 10:57

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Slacker
วันที่ 08.02.2020 เวลา 07:32

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
BobOnFire
วันที่ 30.12.2019 เวลา 01:56

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Glanne
วันที่ 18.11.2019 เวลา 23:46

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
Slacker
วันที่ 16.05.2020 เวลา 02:30

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
Slacker
วันที่ 20.03.2020 เวลา 16:39

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
BobOnFire
วันที่ 05.01.2020 เวลา 01:14

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
BobOnFire
วันที่ 21.11.2019 เวลา 16:28

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
BobOnFire
วันที่ 20.03.2020 เวลา 15:11

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
BobOnFire
วันที่ 29.01.2020 เวลา 15:00

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
Herbivor
วันที่ 18.01.2020 เวลา 03:57

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
CommanderDuterte
วันที่ 21.11.2019 เวลา 06:17

รางวัลประจำวันจาก 2020-07-02

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
BobOnFire

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
Unreliable Greek Players

นักปล้นสะดมประจำวัน
BobOnFire

นักปล้นสะดมประจำวัน
wizard7913

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน