เวิลด์ 111 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 262
หมู่บ้านทั้งหมด: 37.158 (141.82 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 37.109
หมู่บ้านคนเถื่อน: 49
หมู่บ้านโบนัส: 1.989
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 341 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 8
ข้อความที่ถูกส่ง: 52.581 (200.69 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 35.821 (136.72 ต่อผู้เล่น)
การเคลื่อนกองกำลัง: 7.072 (26.99 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 13.048 (49.80 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 86
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 237
คะแนนทั้งหมด: 389.428.135 (1.486.367 ต่อผู้เล่น, 10.480 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 7.150.361.215
 • 6.843.340.622
 • 7.301.584.834
กองกำลังทั้งหมด:
 • 107,933 ล้าน
 • 60,336 ล้าน
 • 83,171 ล้าน
 • 65,521 ล้าน
 • 4,501 ล้าน
 • 41,322 ล้าน
 • 444.580
 • 21,180 ล้าน
 • 6,188 ล้าน
 • 2,917 ล้าน
 • 656
 • 11.016
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 411957
 • 230290
 • 317445
 • 250080
 • 17180
 • 157718
 • 1697
 • 80841
 • 23617
 • 11133
 • 3
 • 42
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 2905
 • 1624
 • 2238
 • 1763
 • 121
 • 1112
 • 12
 • 570
 • 167
 • 78
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Zederikus
เผ่าใหม่ล่าสุด: Hax

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 10:01